Om

Klass 4b skapar en klassblogg där vi vill visa upp våra skolarbeten. Detta för att nå ut till vårdnadshavare och en verklig mottagare. I läroplanen står det att eleverna ska vara delaktig och hantera informationsflöde och ha varierade arbetsformer.