Programmering med år 1

Fredag före sportlovet var det dags att ha lektion tillsammans med 1orna. Dagens uppgift var att lära 1orna vad programmering var.
Vi hade tränat innan – på vad och hur man berättar var programmering är, samt träna på den app eller webbsida som den yngre eleven skulle få prova på.

Runt omkring i klassrummet hördes många bra frågor från ettorna och ni fyror var väldigt pedagogiska och svarade så de förstod och tyckte det var roligt.

Här är några bilder från lektionen

Detta var en mycket uppskattad lektion av ettorna som hoppas att vi kommer igen!